OM OSS

Varför en Israelförening?

    Vi anser:

  • Att det judiska folket har rätt till ett nationellt hem i landet Israel.
  • Att konflikten mellan Israel och dess grannar måste lösas i direkta förhandlingar mellan parterna.
  • Att antisemitism, antizionism och annan rasism måste motarbetas.
  • Att alla människor har lika värde oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet och hälsa.

       Dessutom:

  • Israel är ett land som ständigt står i fokus.
  • Israel är Mellanösterns enda demokrati.
  • Israel ligger i framkant vad gäller medicinsk forskning, innovationer inom IT-branschen och effektivt utnyttjande av vatten inom jordbruket bland annat. 
 • Vilka är vi?

  Vi är en religiöst och partipolitiskt oberoende förening som vill öka kunskapen om Israel genom att spegla dess folk, kultur, religioner, historia och aktuella skeenden. Vi vill också visa vilket mångfacetterat land Israel är och ge en annan bild än den som vanligtvis syns i massmedia och sociala medier. De flesta medlemmarna bor i Småland men du är välkommen som medlem även om du inte bor i Jönköpings eller Kronobergs län..